Hội Nghị Gặp Mặt Doanh Nghiệp, Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Năm 2018

12/09/2018 1294 0

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; Hiệp hội du lịch tỉnh và trên 80 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiêu biểu, có đóng góp cho sự phát triển kinh doanh dịch vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá tình hình kinh doanh dịch vụ trong năm 2017, phương hướng mục tiêu kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh gặp gỡ, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý nhà nước và giao lưu, liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị. Cùng đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tăng thu cho ngân sách của tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận nêu lên những vấn đề mới nảy sinh, vướng mắc, gây khó khăn cho sự phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phối hợp tháo gỡ nhằm tạo môi trường thông thoáng thúc đẩy kinh doanh dịch vụ, thu hút đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hội nghị cũng đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đối với sự phát triển chung của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên dương, khen thưởng cho 20 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

 

Ninh Văn Sa – Phòng QL Du lịch – SVHTT&DLLS

Related Post

Sample Plan