Khởi nghĩa Bắc Sơn- Sáng ngời tinh thần đấu tranh giành độc lập.

19/08/2020 1507 0

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã nổ ra cách đây 80 năm, nhưng dấu ấn của nó mãi còn như một lời nhắc nhở không nguôi về những năm tháng hào hùng của quê hương Xứ Lạng. Với tinh thần cách mạng quật khởi, Bắc Sơn đã đi vào lịch sử vẻ vang của địa phương và cả nước.

Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, vào tháng 6 năm 1940, nước Pháp bị quân đội Đức Quốc xã xâm lược và chiếm đóng. Nhân cơ hội này, tháng 9 năm đó, đế quốc Nhật Bản xâm lược bán đảo Đông Dương từ tay Pháp. Từ đây, Việt Nam bị hai thế lực cùng thống trị là thực dân Pháp và phát xít Nhật. Khởi nghĩa Bắc Sơn là một cuộc khởi nghĩa của người Việt chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật diễn ra tại Bắc Sơn, Lạng Sơn vào năm 1940. Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo người dân nổi dậy tước khí giới của tàn quân Pháp để tự vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng (27-9-1940).

Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn

Để ghi dấu lại hàng loạt những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt của Khởi nghĩa Bắc Sơn, năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định công nhận di tích Quốc gia cho Khu di tích cách mạng Bắc Sơn gồm 12 điểm, tập chung ở các xã Tân Hương, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Hưng Vũ… trên vùng đất Bắc Sơn. Đây là một trong những di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu có giá trị của tỉnh và cả nước, các di vật, tài liệu hiện vật liên quan đến khu di tích đang được lưu giữ, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Bắc Sơn và Nhà trưng bày truyền thống trường Vũ Lăng, với tổng số 138 hiện vật, gồm: 127 hiện vật gốc, 11 hiện vật phục chế.  Ngày nay, những di tích thuộc Khu di tích cách mạng Bắc Sơn luôn được quan tâm, đầu tư, tôn tạo và bảo vệ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, công tác nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ công dân Việt Nam và du khách trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Khu di tích cách mạng Bắc Sơn nằm trong tuyến du lịch văn hóa lịch sử tiêu biểu của tỉnh, kết nối huyện Bắc Sơn và các vùng phụ cận như: Khu di tích cách mạng Bắc Sơn- Bảo tàng khởi nghĩa Bắc sơn (huyện Bắc Sơn), hang Thẩm Khuyên- Thẩm Hai (huyện Bình Gia), Khu lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri (huyện Văn Quan), Khu di tích lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng) và thành phố Lạng Sơn.

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường của quân, dân Bắc Sơn nói riêng và quân, dân Việt Nam nói chung. Ngày nay những sự kiện lịch sử và lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào gắn với những địa điểm thuộc Khu di tích cách mạng Bắc Sơn chính là di sản văn hoá (vật thể, phi vật thể) quý báu cần được tiếp tục quan tâm, gìn giữ, khai thác và phục vụ phát triển du lịch về nguồn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Related Post

Sample Plan