Chợ Giếng Vuông

Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
chogiengvuong@gmail.com
098 867 69 66

Description

Chợ rộng, đa dạng hàng hóa

Map