ATM MBBank Lạng Sơn

90 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Phone: 0205 3265 555

ATM MBBank Lạng Sơn

2 Quang Trung, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, T.Lạng Sơn

Phone: 0205 3265 555

ATM MBBank Lạng Sơn

2 Nguyễn Thái Học, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, T.Lạng Sơn

Phone: 0205 3265 555