ATM VPBank Lạng Sơn

Số 125, 127 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Phone: 0205 3758 999