Address: số 22, Đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0205 3836888

Email: diamon@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Diamond Hotel

Số lượt xem: 2218

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standard Double and Single

750,000đ /1 night Phòng cao cấp 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)