Address: Số 2 đường Phai Vệ, Đông Kinh, tp Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0912267800

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Dong Kinh Hotel

Số lượt xem: 3322

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

350,000đ /1 night Standard Single

450,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

300,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)