Address: Số 99A Lê Đại Hành - P. Đông Kinh - TP Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053.871.452

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Hoa Bien Hotel

Số lượt xem: 2443

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

450,000đ /1 night Standard Single

300,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

300,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)