Address: Số 53, Chu Văn An, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053 818 899

Email: dulichtmlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoa Đô

Số lượt xem: 1073

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)