Nha nghi Hoang Anh    

Thon Tong Chu 2, xa Hoang Van Thu, huyen Binh Gia, tinh Lang Son Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn -

Price from
250,000 đ

Room Kind Room Type Services Room Price Booking

Thường 2 giường

Show room detail
250,000 đ

Detail of Nha nghi Hoang Anh

Description

Vị trí hoàn hảo sẽ giúp khách hàng có thể được kết hợp với mua sắm mà không mất nhiều thời gian, giúp tour du lịch của đơn vị đơn vị giảm giá thành theo luật định. Bãi đỗ xe sẽ đỗ xe cho khách.

Services and Offers

Internet

Activity and relaxing

Participation

Moving

Service in Room

Eating

Convenient

Policy

Some helpful facts