Address: 253 Le Loi, Vinh Trai, Thanh pho Lang Son, Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0205 3870 004

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoàng Vũ I

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

300,000đ /1 night Thường 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)