Address: 240 Tran Dang Ninh – P. Hoang Van Thu, TP Lang Son, T Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053873731

Email: hoangvu@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoàng Vũ III

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

350,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

350,000đ /1 night Standard Double and Single

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)