Address: Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053828555

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Hong Dang Motel

Số lượt xem: 1802

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)