Address: 43 Phai Ve P Dong Kinh, TP Lang Son, T Lang Son Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053818616

Email: khachsandongphong@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Đông Phong

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard Double and Single

300,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)