Nhà hàng Lý Thành    

Ngo 4, Chu Van An, Vinh Trai, thanh pho Lang Son, tinh Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 0205 3 879 337

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Địa chỉ đáng tin cậy cho tiếp bạn xa gần mà quan trọng là lịch sự. Ăn ngon. Món phong phú. Giá hợp lý. 

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Ngo 4, Chu Van An, Vinh Trai, thanh pho Lang Son, tinh Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

0205 3 879 337

lythanh@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)