Address: 68 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0205.3776.566

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Mường Thanh

Số lượt xem: 3139

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

800,000đ /1 night Standard Single

2,150,000đ /1 night Phòng cao cấp 1 giường đôi

1,150,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

650,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)