Address: 194 Hung Vuong, thon Ro Phai, xa Mai Pha Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0974444661

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Nam Cường

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)