Nhà nghỉ Bích Hưng    

39 Le Dai Hanh P. Vinh Trai, TP Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 02053870736

Price from
200,000 đ

Room Kind Room Type Services Room Price Booking

Standard 1 giường đôi

Show room detail
200,000 đ

Detail of Nhà nghỉ Bích Hưng

Description

Dịch vụ nhà nghỉ

Services and Offers

Internet

Activity and relaxing

Participation

Moving

Service in Room

Eating

Convenient

Policy

Some helpful facts