Address: 6D, Mac Dinh Chi, Hoang Van Thu, TP Lang Son Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0373055760

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Bình An

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)