Address: 334, Bac Son, Hoang Van Thu, TP Lang Son Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0983337946

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Bình Nguyên

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)