Address: 18D, Đường Phai Vệ, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053717695

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Duy Hưng

Số lượt xem: 2045

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)