Address: 06, ngõ 4B Phai vệ, Đông Kinh, Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053715631

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Khánh Ngọc

Số lượt xem: 2199

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard Single

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)