Address: 28 Ngo Quyen - P. Vinh Trai - TP Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053715165

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Lâm Đình

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)