Nhà nghỉ Lâm Đình    

28 Ngo Quyen - P. Vinh Trai - TP Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 02053715165

Price from
180,000 đ

Room Kind Room Type Services Room Price Booking

Standard 2 giường

Show room detail
180,000 đ

Detail of Nhà nghỉ Lâm Đình

Description

Dịch vụ nhà nghỉ

Services and Offers

Internet

Activity and relaxing

Participation

Moving

Service in Room

Eating

Convenient

Policy

Some helpful facts