Address: 374 Tran Dang Ninh - P. Hoang Van Thu - TP Lang Son Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053868388

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Vi Vi

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

150,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)