Address: 84A, Văn Miếu, Chi Lăng, TP Lạng Sơn Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053856668

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Núi Tiên

Số lượt xem: 2209

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Thường Double and Single

250,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)