Address: Khu Phieng Quan, TT Loc Binh, Lang Son Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0982141295

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Phi Hùng

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

200,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)