Address: Số 134 đường Phai Vệ P. Đông Kinh thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053717888

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Phu Quy Hotel

Số lượt xem: 3202

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

350,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

400,000đ /1 night Standard 2 giường

300,000đ /1 night Standard 2 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)