Address: Khu tai dinh cu Chi Ma, xa Yen Khoai Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0973384451

Email: quangnghia@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Quang Nghia 2

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

300,000đ /1 night Thường 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)