Address: Số 122, Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0996356666

Email: songlonghotel@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

SONG LONG HOTEL

Số lượt xem: 2774

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

500,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

350,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

600,000đ /1 night Standard 2 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)