Address: 303 Tran Dang Ninh, Hoang Van Thu, Thanh pho Lang Son, Lang Son Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0205 2210 898

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà Nghỉ Sơn Lâm

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Thường 2 giường

300,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)