Address: Khu van phong nha may Xi Mang, thon Tan Lap, xa Mai Pha Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053871120

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thanh Bình

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

200,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

200,000đ /1 night Thường 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)