Address: 60 Đinh Tiên Hoàng - P. Chi Lăng - TP Lạng Sơn Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053813091

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thành Đạt

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

300,000đ /1 night Thường 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)