Address: Thon Long Xe, xa Dong Buc, Loc Binh Xã Đồng Bục, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0943932932

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thành Long

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

200,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)