Address: 14C, đường Chùa Tiên, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053812866

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thanh Nhàn

Số lượt xem: 2399

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Thường Double and Single

300,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)