Address: 07 Hoa Binh - P.Tam Thanh - TP Lang Son - Lang Son Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053889668

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thanh Tùng

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

300,000đ /1 night Thường 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)