Address: To 1 khoi 5, phuong Dong Kinh Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053866266

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thiên Phú

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

250,000đ /1 night Thường 2 giường

350,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

350,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)