Nhà hàng Thịnh Vượng    

370, Ba Trieu, P. Dong Kinh, thanh pho Lang Son, tinh Lang Son Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 02053871692

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, dễ thương, món ăn ngon.

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

370, Ba Trieu, P. Dong Kinh, thanh pho Lang Son, tinh Lang Son Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

02053871692

thinhvuong@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)