Address: Khu 3 TT - That Khe -Trang Dinh Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Phone:

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thu Thuỷ

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

120,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)