Nhà nghỉ Thu Thuỷ    

Khu 3 TT - That Khe -Trang Dinh Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn -

Price from
đ

Room Kind Room Type Services Room Price Booking

Thường 1 giường đôi

Show room detail
120,000 đ

Detail of Nhà nghỉ Thu Thuỷ

Description

sạch đẹp

Services and Offers

Internet

Activity and relaxing

Participation

Moving

Service in Room

Eating

Convenient

Policy

Some helpful facts