Address: 10 Văn Vỉ - P. Chi Lăng Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0912619454

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thủy Tiên

Số lượt xem: 2124

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

250,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)