Address: Phố Cửa Nam, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053810249

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Tinh Uy Hotel

Số lượt xem: 3754

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

350,000đ /1 night Standard Single

400,000đ /1 night Phòng cao cấp 1 giường đôi

500,000đ /1 night Phòng cao cấp 2 giường

300,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)