Trà Sữa Trân Châu Số 1    

7 Phai Ve, Vinh Trai, Thanh pho Lang Son, Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 0365976816

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Chuyên các loại trà sữa

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

7 Phai Ve, Vinh Trai, Thanh pho Lang Son, Lang Son Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

0365976816

trasuachanchau@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)