Address: 372, Ba Trieu, Dong Kinh, TP Lang Son Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053875304

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Triệu Hoa

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

250,000đ /1 night Standard 2 giường

250,000đ /1 night Standard Single

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)