Address: 372, Bà Triệu, Đông Kinh, TP Lạng Sơn Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053875304

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Triệu Hoa

Số lượt xem: 3731

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard Single

250,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

250,000đ /1 night Standard 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)