Address: So 29, D.Tam Thanh, P.Tam Thanh, TP.Lang Son Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 02053 877 388

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách Sạn Trung Xuân

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

400,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

550,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

600,000đ /1 night Phòng cao cấp 2 giường

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)