Address: 6B, Mac Dinh Chi, phuong Hoang Van Thu, TP Lang Son Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 01685906528

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Vân Anh

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Thường 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)