Address: So 21 Khu Nha Tho Thi tran Loc Binh Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Phone: 0913279762

Email: sovanhoathethaodulichlangson@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Vũ Hoàng

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)