Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:00

Đường 279, Thôn Toòng Chu Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

0328686222

khanhbeobgls@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)