Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dltmlsn@gmail.com

Địa chỉ: xã Vũ Lăng Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Vũ Lăng đã tạo dựng nối tiếp các điểm đến du lịch cộng đồng trên địa bàn. Với điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội xã Vũ Lăng đã hình thành một khu du lịch sinh thái cộng đồng với sự liên kết của các hộ gia đình tại thôn Tràng Sơn 3. Đầu tư Cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch  tiếp tục nhân rộng hệ thống nhà sàn  tiếp tục tái tạo các khu đồi trong khu sinh thái để bảo tồn các loài hoa như hoa sở, hoa hồi, hoa sim...

Bản đồ

Giới thiệu

×

Vũ Lăng đã tạo dựng nối tiếp các điểm đến du lịch cộng đồng trên địa bàn. Với điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội xã Vũ Lăng đã hình thành một khu du lịch sinh thái cộng đồng với sự liên kết của các hộ gia đình tại thôn Tràng Sơn 3. Đầu tư Cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch  tiếp tục nhân rộng hệ thống nhà sàn  tiếp tục tái tạo các khu đồi trong khu sinh thái để bảo tồn các loài hoa như hoa sở, hoa hồi, hoa sim...

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí