Nhà nghỉ Bình Gia

KHU 4 THỊ TRẤN BÌNH GIA HUYỆN BÌNH GIA , TỈNH LẠNG SƠN Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn
linh821995@gmail.com
0816296828

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ sạch sẽ, nằm ngay trung tâm thị trấn

Những điểm lân cận

Bản đồ